Algemene Voorwaarden

Bijgewerkte datum: 27.11.2023

Overzicht 

De websites apline.fr, apline.it, apline.be, apline.ch, aplineauto.de, aplineauto.es, en apline.nl, worden beheerd door Apline EUROPE SARL. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Apline EUROPE SARL. Apline EUROPE SARL biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze site voor u, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hierin worden uiteengezet.

Apline Europe SARL is verantwoordelijk voor de marketing, verpakking en verzending van de producten van ACCESSORYPART OTO AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (TR) en ACPA EOOD (BG). Er is geen rol bij het ontvangen van betalingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, krijgt u toegang tot onze “Service” en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink worden verstrekt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot browsers, verkopers, klanten, leveranciers en/of bijdragers aan inhoud.

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst accepteert, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de bestaande winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Algemene voorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest actuele versie van de Algemene voorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Voorwaarden online winkel

Door deze Algemene voorwaarden te accepteren, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont.

U mag onze Producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en u mag geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) bij het gebruik van de Service.

U mag geen worm of virus of code van destructieve aard verzenden.

Schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in uw onmiddellijke beëindiging van de Services.

Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.

Uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) kan onversleuteld worden overgedragen.
Het kan via verschillende netwerken worden verzonden en kan worden verzonden om zich aan te passen en aan te passen aan de technische vereisten van de verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service, of enige persoonlijke informatie op de website waarop de service wordt aangeboden, te reproduceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of up-to-date is. De materialen op deze site zijn alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en mogen niet worden gebruikt of vertrouwd als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. U vertrouwt op het materiaal op deze site op eigen risico.

Deze site kan wat historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

Wijzigingen van diensten en prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud) van de Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

Producten of Diensten

Sommige producten of diensten worden mogelijk alleen online via de website aangeboden. Deze producten of diensten kunnen beperkt in aantal zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied. Afhankelijk van de situatie kunnen we dit recht uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheid producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

Nauwkeurigheid van factuur- en rekeninginformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bij ons geplaatste bestelling te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken per persoon, huishouden of bestelling gekochte hoeveelheden beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of via hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen te beperken of te verbieden die lijken te zijn geplaatst door wederverkopers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Optionele hulpmiddelen

We kunnen toegang krijgen tot tools van derden die we niet controleren, waarover we geen controle of input hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools bieden op een “as is” en “as available” basis zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gebeurtenissen die voortvloeien uit of voortvloeien uit uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik van optionele tools die via de Site worden aangeboden, is op eigen risico en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden voor de tools die door de relevante externe leverancier worden aangeboden.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de lancering van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene voorwaarden.

Links van derden

Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Service worden aangeboden, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen of evalueren van de inhoud of de juistheid ervan, en wij geven geen garanties en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u actie onderneemt. Klachten, klachten, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Gebruikersrecensies, feedback en andere inzendingen

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijv. wedstrijdinzendingen) of als u ons zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal online, per e-mail, post of anderszins stuurt (gezamenlijk “opmerkingen” ”), stemmen we ermee in dat we alle opmerkingen die u op elk moment indient zonder enige beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en gebruiken in elk medium.
(1) We zijn en zullen niet verplicht zijn om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden.
(2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen.
(3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen inhoud controleren, bewerken of verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene voorwaarden. hebben geen enkele verplichting.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden misleiden met betrekking tot de bron van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Persoonlijke informatie

Uw indiening van persoonlijke informatie via de Store is onderworpen aan ons privacybeleid. De koppeling Privacybeleid bevindt zich onderaan de site in de categorie Snelle toegang.

Fouten, onjuistheden en omissies

Af en toe kan er informatie op onze site of Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten voor producten, verzendtijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen op elk moment zonder kennisgeving te annuleren (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) als enige informatie op de Service of op een gerelateerde website onjuist is. .

Behalve zoals vereist door de wet, zijn wij niet verplicht om informatie op de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie. Een specifieke update- of verlengingsdatum die is toegepast op de Service of een gerelateerde website mag niet worden opgevat als een indicatie dat enige informatie in de Service of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Gebruik verboden

Naast de andere verboden die in de Algemene voorwaarden zijn uiteengezet, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) anderen aanmoedigen om onwettige handelingen te plegen of eraan deel te nemen; (c) internationale, federale, staats- of staatsregels, voorschriften, wetten of voorschriften schenden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schade berokkenen, belasteren, belasteren, vernederen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie verstrekken; (g) een virus of andere schadelijke code uploaden of verzenden die op enigerlei wijze wordt of zou kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of controleren; (i) spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken. voorwendsel, spin, kruipen of schrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken. voorwendsel, spin, kruipen of schrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.

Garantieverklaring; Beperking van aansprakelijkheid

We garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken volledig op eigen risico is. De Service en alle producten en services die via de Service aan u worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) worden voor uw gebruik geleverd op een “as is” en “as available” basis, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook; inclusief eventuele impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

verzonden of anderszins beschikbaar gesteld op of via de Dienst. Het is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product (of producten), zelfs als de mogelijkheid is gemeld. Sommige staten of jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe, dus in die staten of jurisdicties zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximaal toegestane omvang door de wet.

Een vergoeding

We zullen redelijke advocaatkosten opnemen die door een derde partij zijn gemaakt als gevolg van of voortkomend uit een claim of claim, schending van deze Algemene voorwaarden of de documenten die door middel van verwijzing zijn opgenomen, of schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Deelbaarheid

Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Algemene voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling desalniettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare deel geacht worden scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en deze vaststelling zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van eventuele andere overige bepalingen.

Oplossing

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht tenzij ze door u of door ons worden beëindigd en geannuleerd. U kunt deze Algemene voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Naar ons eigen oordeel met betrekking tot uw niet-naleving van een voorwaarde of bepaling van deze Algemene voorwaarden, of als we vermoeden dat u niet hebt voldaan, kunnen we deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen . Inclusief datum van opzegging; en/of u daardoor de toegang tot (of een deel van) onze Services ontzeggen.

Gehele overeenkomst

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Algemene voorwaarden af te dwingen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van een dergelijk recht of bepaling.

Deze algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en aanbiedingen. Mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Algemene voorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Algemene voorwaarden zal niet worden uitgelegd in het nadeel van de opsteller.

Toepasselijk recht

Deze Algemene voorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waaronder wij u de Services leveren, 4 Route de Bois Ratier, 18400 Saint Florent sur Cher, Frankrijk, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

U kunt op elk moment op deze pagina de meest actuele versie van de Algemene voorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene voorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

Contactgegevens

Vragen over de algemene voorwaarden moeten worden gestuurd naar: [email protected]

TERUG NAAR BOVEN