Privacybeleid

Gegevens controle

Gegevens worden beheerd door Apline Europe SARL. Apline Europe SARL is eigenaar van de webdomeinen apline.fr, apline.be, apline.ch, apline.nl, apline.it. Het fysieke adres is “4 Route de Bois Ratier, 18400 Saint Florent sur Cher – Frankrijk”.

Wij hechten belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (“GERELATEERDE WET”) willen wij u informeren over het verzamelen, opslaan, overdragen en verwerken van gegevens die zijn verkregen in het kader van uw gebruik van de “bedrijfswebsite” en het doel hiervan transacties.

Verwerking en doorgifte van persoonsgegevens

Het BEDRIJF is geautoriseerd voor persoons- en gebruikscertificaten evenals haar klanten voor het gebruik van de Website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een geïdentificeerde of identificeerbare persoon maken. Zulke informatie; kan uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer bevatten. Informatie die door het gebruik van cookies wordt verzameld en die u niet direct identificeert, zoals hoe u de website van het bedrijf gebruikt, kan ook als persoonsgegevens worden beschouwd als deze betrekking heeft op het gebruikersbestand en wordt daarom individueel verzameld, opgeslagen en geëvalueerd. Niet-persoonsgebonden gegevens zijn gegevens die alleen kunnen worden geaggregeerd en kwalificeren als big data.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons bedrijf verzameld vanwege de aard van het bedrijf, door de informatie in te vullen in de productrecensies, het contactformulier, het bestelformulier, het ondersteuningssysteem, het aanvraagcentrum en het contactformulier. Ons bedrijf registreert en gebruikt het IP-adres van de klanten om systeemgerelateerde problemen op te sporen en eventuele problemen of geschillen met betrekking tot de geleverde dienst snel op te lossen. De IP-logfunctie is een basishulpprogramma voor referenties, tools voor algemeen gebruik en volledige demografische gegevens.

Ons bedrijf kan de verzamelde informatie zelf of door de bedrijven waarmee het samenwerkt gebruiken voor direct marketingdoeleinden . Persoonlijke informatie is basisinformatie die nuttig kan zijn voor communicatie en communicatie. Informatie gegenereerd door ons bedrijf of informatie verstrekt door de gebruiker of informatie op de bedrijfswebsite; Ze kunnen ook door ons bedrijf of zijn medewerkers worden gebruikt in verschillende statistische evaluaties, het creëren van databases en marktonderzoek zonder de identiteit van de klant bekend te maken.

Ons bedrijf kan periodiek meldingen sturen over campagne-informatie, informatie over nieuwe producten, promoties die worden aangeboden aan klanten en leden. Onze leden kunnen eenvoudig hun voorkeur wijzigen om deze informatie al dan niet te ontvangen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de website die in het betreffende land actief is. Relevante e-mailadressen: [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]

de verwerking van persoonsgegevens

Ons bedrijf verwerkt Persoonsgegevens voor welbepaalde, duidelijke en gerechtvaardigde doeleinden. In dit kader kunnen Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

·     Om de op de website aangeboden diensten aan te bieden en te verbeteren,

·     het product- en dienstenaanbod personaliseren; bijwerken, ontwikkelen volgens de behoeften van de klant, juridische en technische ontwikkelingen,

·     Het creëren van systeemgebruikersdefinities die specifiek zijn voor de aangeboden producten en diensten,

·     Om nieuwe of bestaande producten, diensten en acties aan te kondigen, om verkoop- en marketingactiviteiten uit te voeren,

·     Marktonderzoek doen,

·     Statistieken maken en gebruik analyseren,

·     Betaling van product, service en servicekosten, afhalen, keuze van afhaalmethode,

·     Advertenties op de website van het bedrijf, die producten en diensten omvatten die zijn voorbereid voor de gekoppelde persoonlijke gegevens en aangepast in overeenstemming met het doel ervan;

·     Voor informatie over producten, diensten, acties en acties,

·     Om oplossingen te bieden voor problemen die zich voordoen tijdens het gebruik van de site,

·     Om het bezoek, het gebruik, de overgang van pagina naar pagina en winkelervaring op de website te verbeteren, om service van betere kwaliteit te bieden,

·     Verzorgen van contact/communicatie,

·     Het uitvoeren van de handelsrelatie met de samenwerkende bedrijven, leveranciers, verkopers en dienstverleners,

·     Rapportage in het kader van samenwerking,

·     Het ontwikkelen van de marketingstrategie van het bedrijf en het maken van plannen,

·     Contact opnemen met de klant voor prijstevredenheidsmetingen,

·     Deelname aan door de ONDERNEMING georganiseerde evenementen/trainingen/wedstrijden, uitreiking van diploma’s/deelnamecertificaten, bepaling van winnaars/geschenken en uitreiking van prijzen/geschenken,

·     Beheer van gerechtelijke/administratieve processen, reageren op verzoeken van openbare instellingen,

·     Naleving van wettelijke verplichtingen in overeenstemming met wettelijke voorschriften, beslechting van juridische geschillen,

·     Beheer van investeerdersrelaties,

·     Om de resultaten voor te stellen die voortvloeien uit deze juridische transactie in geval van fusie, splitsing, overdracht van de onderneming met een andere onderneming, geheel of gedeeltelijk,

·     Om de publicaties over het succes van de leden te presenteren aan de medewerkers van het bedrijf, klanten, belanghebbenden en geïnteresseerden,

·     Sollicitatiegesprekken voeren, sollicitaties beoordelen,

·     Totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de arbeidsverhouding/overeenkomst,

·     Om de basis- en aanvullende voordelen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten aan de werknemers van de ONDERNEMING te verstrekken, om hun prestaties en werk te evalueren,

·     Gebruikersaccounts openen voor werknemers,

·     Aanmaken deelnemersregistratie bij deelname aan een organisatie namens het bedrijf,

·     Deelname van werknemers aan trainingen en het maken van certificaatformulieren,

·     Om de veiligheid van de Bedrijfswebsite en Applicaties te waarborgen,

·     Analyse van het gebruik van de site,

·     Aanmaken van een inventaris van persoonlijke gegevens,

·     Evalueren en beantwoorden van alle soorten verzoeken, verzoeken, suggesties, klachten en verzoeken die via schriftelijke, mondelinge of elektronische media worden verzonden, inclusief verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens .

·     De veiligheid van de gegevens die kunnen worden overgedragen naar de systemen van het land of andere landen, met name de landen van de Europese Unie (voor meer gedetailleerde informatie kunt u informatie opvragen bij ons bedrijf) bij de uitvoering van het contract, is de voorbode van onze bedrijfsbeleid en andere hierboven genoemde doeleinden.

Methode en juridische reden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Of de gegevens over de huidige en potentiële gebruikers van de bedrijfswebsite geheel of gedeeltelijk automatisch worden verzameld, om andere redenen die voortvloeien uit het contract of worden bepaald in het kader van het communiqué.

Persoonsgegevens verwerkt zonder expliciete toestemming

Naleving van TOEPASSELIJK RECHT;
We kunnen de persoonlijke informatie die u openbaar maakt zonder uw toestemming openbaar verwerken en in deze context delen met derden.

Indien er bepalingen in de wetgeving zijn die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig maken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, mogen wij deze zonder uw uitdrukkelijke toestemming verwerken en in dit kader delen met derden.
We kunnen uw persoonlijke gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming beheren indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichting, inclusief informatie die volgens de toepasselijke wet- of regelgeving openbaar moet worden gemaakt of moet worden verstrekt. Wij kunnen uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming verwerken om een recht vast te stellen, uit te oefenen of te beschermen.

Gegevens overgedragen van derden

Overeenkomstig de RELEVANTE WETGEVING kunnen uw persoonlijke gegevens worden verzameld door bedrijfsmedewerkers, bedrijfsfunctionarissen, juridische, financiële en belastingadviseurs, accountants, overzeese enz. kunnen worden overgedragen aan particulieren. In het kader van zakelijke activiteiten kunnen de websitegemeenschap, de cloudcomputinggemeenschap, Cloudflare, Inc. , PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. , Paypal en de instellingen waarmee het samenwerkt, de onderwijsinstellingen waarmee het bedrijf samenwerkt, reclame- en marketingbureaus en de Persoon verbonden aan de fysieke of morele anonimisering om de gepersonaliseerde advertenties van de betreffende partij te presenteren. U geeft uw uitdrukkelijke toestemming aan de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot dit delen.

Datalogging van de netwerkserver

Wanneer u verbinding maakt met de website van het bedrijf, verzendt uw webbrowser automatisch de volgende gegevens (“loggegevens”) naar onze internetserver, de technische informatie die is geconfigureerd voor overdracht, en slaat de informatie vervolgens zonder uw toestemming op in onze database:
verbinding 
, verbindingstijd , URL van de website, ontvangen bestand, verzonden datahoeveelheid, browsertype en -versie, besturingssysteem, apparaatmodel, schermresolutie, IP-adres, domeinnaam van uw internettoegangsprovider.

Deze informatie is de informatie die de website nodig heeft voor de inhoud die u opvraagt voor technische doeleinden, en het verzamelen ervan is een onvermijdelijk onderdeel van het gebruik van de websites. Het loggen van gegevens is een analyse van unieke statistische gegevens, waarvan mag worden aangenomen dat ze de website en de onderliggende technologie verbeteren. Loggegevens worden gescheiden opgeslagen van andere gegevens die worden verstrekt in verband met uw gebruik van de website van het bedrijf.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw schijf worden opgeslagen op een webpaginaserver. Op deze manier verkrijgen we automatisch bepaalde gegevens die u ons niet meedeelt over uw IP-adres, de manier waarop u surft, het besturingssysteem van uw computer en uw internetverbinding. Dit blad met contactgegevens vergemakkelijkt het internetgebruik door sitegerelateerde status en voorkeuren op te slaan. Contactgegevensbladen zijn niet langer vereist om persoonlijke gegevens of persoonlijke informatie met betrekking tot e-mails op te halen. Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of met uw bestelling te knoeien.

We registreren wie hoe lang op de site blijft, om u te leren kennen op verschillende diensten, om uw interesses in en uit onze diensten te leren kennen, om uw ervaring te verbeteren, om de veiligheid te verhogen, om gebruik en efficiëntie te meten voor de effectiviteit van de diensten. Om verschillende kortingen en campagnes aan te bieden via cookies, om te adverteren en te promoten, om de bedrijfswebsite voor u te personaliseren, om een gepersonaliseerde ervaring op de bedrijfswebsite te bieden, om uw navigatie op de bedrijfswebsite en in uw handelsaccount te verbeteren.

De gegevens die we verzamelen kunnen in geen geval zonder uw toestemming worden gedeeld met derden. U kunt natuurlijk altijd uw toestemmingsstatus voor cookies en onze website controleren. U kunt uw internetconfiguratie controleren om toegang te krijgen tot de cookie. U kunt cookies beheren en het gebruik ervan op elk moment stoppen via browserinstellingen en andere tools. Gebruik de helpfunctie van uw browser om te leren hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u stopt met het gebruik van cookies.

Gebruik van sociale plug-ins in de context van sociale media

Het bedrijf maakt gebruik van plug-ins voor sociale media (“plug-ins”), Facebook en Instagram beheerd door Meta Inc, YouTube-videoplatform beheerd door Google LLC, Twitter beheerd door Twitter Inc.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, is deze in eerste instantie actief. Door op de website van het bedrijf te surfen, stemt u in met de overdracht van gegevens naar deze sociale netwerken. Als u bent ingelogd op deze sociale netwerken, kunnen de sociale netwerken het bezoek van de gebruiker koppelen aan uw account in het betreffende sociale netwerk. Als u op de betreffende knop drukt, wordt de relevante informatie rechtstreeks door uw browser naar het relevante sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen.

Voor de reikwijdte en het doel van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door de relevante sociale netwerken, evenals de instellingen die u kunt maken om uw rechten te beschermen, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de relevante sociale netwerken. Als u niet wilt dat deze sociale netwerken gegevens over u verzamelen op onze website, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij de betreffende sociale netwerken.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wetgeving met betrekking tot uw verwerkte persoonsgegevens; Weten of persoonsgegevens worden verwerkt, of verzoek om informatie en persoonsgegevens worden verwerkt, het doel van de verwerking van persoonsgegevens en of ze worden gebruikt in overeenstemming met het doel, weten of persoonsgegevens toebehoren aan derden aan wie ze worden doorgegeven, verzoeken om correctie van persoonsgegevens als deze onvolledig of slecht verwerkt zijn, persoonsgegevens ontbreken Om de vernietiging of vernietiging van persoonsgegevens te vragen, om correctie van persoonsgegevens te vragen als ze onvolledig of slecht verwerkt zijn, en/of van derden aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven , gegevens die uitsluitend door geautomatiseerde systemen worden verwerkt, worden geanalyseerd en overgedragen aan de persoon zelf.

Uitoefening van rechten, toepassing en communicatie

In uw verzoeken met betrekking tot uw hierboven vermelde rechten in het kader van RELEVANTE WETGEVING, wordt de bovengenoemde adresvoorwaarde van de ONDERNEMING persoonlijk of in overeenstemming met de wetgeving bevestigd (bijvoorbeeld via een notaris).

Dataveiligheid

De ONDERNEMING heeft zoveel mogelijk technische en administratieve maatregelen genomen in het kader van de RELEVANTE WET met betrekking tot gegevensbeveiliging. Informatie over de genomen maatregelen staat beschreven in het beleid voor de bescherming, opslag, verwerking en vernietiging van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van minderjarigen mogen niet worden verstrekt zonder toestemming van hun ouders of voogden.

Linken naar andere websites

Het bedrijf bevat links naar andere websites. Wij hebben er geen invloed op of de exploitanten van deze sites de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven. Het BEDRIJF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt gelinkt (en de inhoud van andere sites waarnaar deze sites linken) en heeft geen bevoegdheid om zich te bemoeien met de inhoud van de sites waarnaar wordt gelinkt.

“Privacyovereenkomst” kan indien nodig worden gewijzigd om wijzigingen in onze gegevensbeschermingsdiensten aan te kondigen, bijvoorbeeld om nieuwe diensten aan te bieden en om te voldoen aan vereisten opgelegd door de toepasselijke wetgeving .

Serviceaccount

Niemand heeft toegang tot uw account tenzij u bent uitgenodigd. Alleen in het geval van een technische of systeemstoring, zal het geautoriseerde personeel van het BEDRIJF met uw toestemming toegang krijgen tot uw gegevens voor assistentie.

Informatie delen

Gegevensoverdracht wordt niet gedeeld met onze zakelijke partners zonder uw toestemming en zonder adequate beveiliging.

Reservekopie van gegevens

Dagelijks worden back-ups van uw gegevens gemaakt tegen mogelijke technische problemen.

Kwetsbaarheden melden

Ondanks onze inspanningen is geen enkele verzendmethode op het internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Hoewel de informatie van wereldberoemde databedrijven wordt gestolen door hackers, kunnen we u geen absolute veiligheid garanderen. Als BEDRIJF zich echter bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers waarschuwen, zodat ze passende beschermende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van overtredingen voldoen aan de Meldingsprocedure, inclusief e-mailmelding of het plaatsen van een melding in geval van overtredingen op onze website.

Jouw verantwoordelijkheden

 

De veiligheid van uw gegevens hangt ook af van het veilig houden van uw account met voldoende complexe wachtwoorden en het veilig opslaan ervan. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de computer, tablet of telefoon waarvan u gebruik maakt, voldoende beveiligd is.

TERUG NAAR BOVEN